Ubezpieczenia grupowe na życie

Ubezpieczenia grupowe na życie stanowią odrębną kategorię ubezpieczeń na życie.

Różnią się one min. formą zawierania umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz zakładem pracy a firmą ubezpieczeniową. Także szacowane ryzyko i co z tym się wiąże składka ubezpieczeniowa zależą od charakteru pracy, przynależności pracownika do związków zawodowych oraz umowy z pracodawcą.

Przystąpienie do ubezpieczenia grupowego

Zazwyczaj przystąpienie do ubezpieczenia grupowego następuje automatycznie wraz z podpisaniem umowy zatrudnienia. Niewykluczone są jednak okoliczności, w których pracownik będzie oddzielnie wypełniał deklarację ubezpieczenia a także przechodził dodatkowe badania szacujące jego stan zdrowia. Może mieć to miejsce, kiedy w zakładzie pracy różnorodność wykonywanych zadań niesie ze sobą różne rodzaje ryzyka.

Zakres ubezpieczenia najczęściej jest optymalnie dopasowywany do oczekiwań klienta i charakteryzuje się dużą elastycznością.