Ubezpieczenia w Polsce

Rynek dodatku otworzył czynności

Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej otworzyło przed naszym krajem zupełnie nowe horyzonty dotąd niespotykanych możliwości w sektorze ubezpieczeń. Nasz rynek ponadto otworzył się na działalność innych towarzystw ubezpieczeniowych z całej Europy. Cały cykl przemian, które miał miejsce od naszego wejścia do Unii nie byłby możliwy bez zapoczątkowanych wraz z początkiem lat 90″ przemian gospodarczych w naszym kraju.

Zwłaszcza wprowadzenie zasady wolnej konkurencji i równego traktowania wszystkich podmiotów działalności gospodarczej.

Polsce jedynie niespełna połowa towarzystw

W Unii Europejskiej potentatami na rynku ubezpieczeń są międzynarodowe towarzystwa ubezpieczeniowe. Udział tych największych w 2000 roku zdobył sobie 35% wszystkich składek w całej dotychczasowej Unii Europejskiej. Polsce tylko niespełna połowa z tych towarzystw ulokowała swoje fundusze, ale i tak wpłynęło to znacząco na opinię Polaków, że nasz rynek został zdominowany przez obcy kapitał.

Największe grupy ubezpieczeniowe w UE

W Polsce udział największy udział ma kapitał zagraniczny w ubezpieczeniach na życie, ale już w przypadku ubezpieczeń majątkowych nadal rynek pozostaje w rodzimych rękach.

W odróżnieniu od pozostałych krajów Unii w Polsce ubezpieczenia na życie przestały pełnić funkcję a stały się swoista inwestycją i w takim charakterze lokowane są w nich pieniądze. Są one bardziej atrakcyjne od lokat bankowych.

Możliwości jakie stoją przed polskim rynkiem ubezpieczeniowym są ogromne, ale nie można zapominać również o zagrożeniach, wśród nich zwłaszcza rozwoju gospodarczego. Nie bez znaczenia jest i sama polityka oraz strategia działań towarzystw ubezpieczeniowych.