Category: Warunki ubezpieczeń


Forma organizacji PPE

Pracowniczy program emerytalny może być zorganizowany w formie kapitałowej lub ubezpieczeniowej. Jeżeli wybierzemy pierwszą opcję to zgodnie z jej dyrektywami tworzony jest pracowniczy fundusz emerytalny i zarządzający nim PPE. Najbardziej korzystną strategią jego działania jest podpisanie umowy z określonym towarzystwem ubezpieczeniowym, który posiada różne strategie inwestowania środków finansowych. Forma ubezpieczeniowa jest o tyle atrakcyjniejsza, że posiada opcję dodatkowego ubezpieczenia w ramach umowy grupowo inwestycyjnego ubezpieczenia na życie zawartego z towarzystwem ubezpieczeniowym. Ważną zaletą tego rodzaju ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego przez minimum 45 dni, kiedy to pracodawca wraz z zakładem ubezpieczeń nie wywiązuje się z programu ubezpieczeniowego.

Stworzenie pracowniczego programu emerytalnego wymaga deklaracji informującej o wysokości składek ubezpieczeniowych, ponadto pracownik przystępujący do programu powinien być zatrudniony w zakładzie pracy przez minimum 3 miesiące. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia jednej osoby w kilku programach emerytalnych o ile jest ona zatrudniona u różnych pracodawców.

Wróć

Next page →