Ubezpieczenie w przypadku własnej działalności

W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą pozarolniczą ponoszą oni koszty obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz zdrowotnego. To takich osób zalicza się nie tylko prywatnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, ale także twórców i artystów oraz osoby, które prowadzą swoja działalność w ramach wolnego zawodu i której przychody w świetle prawa pochodzą z działalności gospodarczej.

Tym co najbardziej spędza sen z powiek przedsiębiorców są obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, a dokładnie ich wysokość. Na ubezpieczenie emerytalne muszą oni przeznaczyć 19, 52% dochodu, 13% kierowane jest na ubezpieczenie rentowe, 2,45% przypada na ubezpieczenie chorobowe a 8,75% na ubezpieczenie zdrowotne. Jak łatwo zauważyć koszty związane z zatrudnieniem pracownika są niezwykle obciążające dla pracodawcy i w znaczny sposób wpływają na otwartość pracodawców w zakresie zatrudniania pracowników na umowę o pracę.

Wróć