Podstawowe opcje ubezpieczenia na życie

Do podstawowych opcji można min. zaliczyć:

  • Wariant ochronny, który obejmuje swych zakresem ochronę życia pracownika w wypadku nagłej śmierci, zabezpiecza jego rodzinę lub inne bliskie mu osoby po jego śmierci.
  • Wariant ochronno-wypadkowy ubezpiecza zarówno pracownika jak i jego rodzinę w razie utraty zdrowia czy życia. Wyróżniającą go cechą jest nie tylko zapewnienie ochrony samego ubezpieczonego, ale i jego najbliższych.
  • Wariant rodzinny, jest uzupełnieniem poprzedniego, poprzedniego tym, że dodatkowo zapewnia pomoc finansową w przypadku choroby, wypadku ubezpieczonego czy jego rodziny jak i na okoliczność innych zdarzeń rodzinnych.

Dodatkowymi opcjami prezentowanego ubezpieczenia może być pokrywanie kosztów związanych z hospitalizacją ubezpieczonego czy też innych świadczeń zdrowotnych, ale także i gromadzenie kapitału w ramach funduszu na poczet przyszłej emerytury.
Wróć

Źródło: http://www.warta.pl/dynamic/common/Artykul.jsp?aid=12077&active=448 (18.03.2007)