Konsekwencje niezapłacenia składek

Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma terminu zapłaty składki ubezpieczeniowej, to niestety pracownik oraz członkowie jego rodziny nie mogą liczyć na jakiekolwiek zadośćuczynienie. Nie otrzyma on, zatem:

  • Zasiłku chorobowego, kiedy wypadek uniemożliwia dalsze kontynuowanie pracy na dotychczasowym stanowisku.
  • Świadczenia rehabilitacyjnego, które jest konieczne, jeżeli po skończonym zasiłku chorobowym nadal jest on niezdolny do pracy.
  • Jednorazowe odszkodowanie, wypłacane na skutek doznania uszczerbku na zdrowiu
  • Renty spowodowanej całkowitą niezdolnością do pracy.

Wróć