Pracownicze programy emerytalne (PPE)

Pracownicze programy emerytalne to jedna z form inwestowania oszczędności, która ma nam zapewnić na przyszłość wyższe świadczenie emerytalne. Pod względem formalnoprawnym są one zespołem umów zawartych pomiędzy pracodawcą, reprezentacją załogi, poszczególnymi pracownikami oraz instytucją finansową obsługującą ubezpieczenie.

Pracodawca może wypłacić pracownikowi składkę w wysokości 7% wynagrodzenia od której to nie jest naliczana składka ZUS lub też może wpłacać dobrowolne składki dodatkowe, które jednak nie mogą przekraczać 150 procent rocznego przeciętnego wynagrodzenia. Składka podstawowa wpłacana przez pracodawcę na rzecz pracownika uczestniczącego w programie ubezpieczenia stanowi pewnego rodzaju wynagrodzenie za pracę, z tym, że jest ona płacona pośrednio a nie bezpośrednio.

Forma organizacji PPE

Wypłaty, wypłaty transferowe, zwrot środków