Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych

Wyłączeni ubezpieczenia są

Za pracownika uważa się taką osobę, która wykonuje swoją pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy zawartej w ramach kodeksu pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zgodnie z obowiązujący w Polsce przepisami prawa, pracownicy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, takim jak emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli wykonują swoją pracę na podstawie umowy o pracę. Wyłączeni spod takiego ubezpieczenia są pracownicy, którzy udali się na bezpłatny urlop. W inny sposób są redagowane przepisy ustawy w stosunku do kobiet, które znajdują się na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Podlegają one ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentownemu, ale nie dotyczą ich inne obowiązki ubezpieczeń społecznych.

Umowa przeważnie stosowana

Sytuacja co do zakresu ubezpieczenia jest bardziej złożona, kiedy umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą ma charakter zlecenia. Tego typu umowa najczęściej jest stosowana przy zatrudnianiu osób, które nie ukończyły 26 roku życia i są uczniami lub studentami. Wymierną jej korzyścią jest brak obowiązku płacenia składki ubezpieczeniowej z tytułu emerytury lub renty. Określone profity niesie ze sobą również zatrudnianie emerytów i rencistów, ponieważ istnienie możliwość zwolnienia pracodawcy z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego i ma ono wtedy charakter dobrowolny. Jeżeli jednak umowa zlecenia jest podpisywana obok umowy o pracę to ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy.

Ubezpieczenie w przypadku własnej działalności