Wypłaty, wypłaty transferowe, zwrot środków

W ramach zatwierdzonych przepisów prawa w ustawie zostało dokonane rozróżnienie: wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot zgromadzonych przez pracownika środków finansowych. Zgodnie z powyższym wypłata następuje, jeżeli:

  • Na wniosek pracownika, który ukończył 60 rok życia
  • Z chwilą ukończenia 55 roku życia i przedstawienia przez niego prawa do wcześniejszej emerytury
  • Automatycznie z chwilą ukończenia 70 roku życia
  • W przypadku śmierci pracownika na rzecz osoby uprawnionej.

Wypłata transferowa polega na przekazaniu zgromadzonych środków z PPE do innego programu, na indywidualne konto emerytalne pracownika lub upoważnionej przez niego osoby.

Zwrot środków zgromadzonych w programie emerytalnym to nic innego jak tylko wycofanie tych środków w wypadku likwidacji programu emerytalnego i jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia wypłaty lub wypłaty transferowej. Przy zwrocie środków uczestnika jest wypłacane 30% sumy składek podstawowych zgromadzonych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwota ta jest doliczana do składki emerytalnej za miesiąc w którym została przekazana.

Wróć